Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 
Комп’ютерна навчальна та пошукова системи, адаптовані до потреб підприємств вугільної промисловості
 
     1. Пошукова система «Нормативно-довідкові матеріали з охорони праці» для підприємств вугільної промисловості (далі - „Пошукова система”), яка призначена для забезпечення фахівців вугільної промисловості законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами з охорони праці.
„Пошукова система” дозволяє:
·      переглянути і роздрукувати картотеку нормативних документів;
·      переглянути і роздрукувати (скопіювати) тексти нормативних документів;
·      знайти документи, що задовольняють заданим критеріям пошуку, і роздрукувати список цих документів.
        
    2.  Комп’ютерна навчальна система для підприємств вугільної промисловості, яка призначена для навчання і перевірки знань працівників вугільної промисловості з питань охорони праці.
Комп’ютерна навчальна система дозволяє:
·     провести навчання і перевірку знань з питань охорони праці;
·     розробити навчальні програми з питань охорони праці для різних категорій працівників вугільної промисловості;
·     розробити (відкорегувати) навчально-методичне забезпечення для комп’ютерної навчальної системи.
 
 Інформаційна система за професіями, для яких обов’язкові інструктажі, навчання та перевірка знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії (ІДС «Навчання безпеки праці»).
 
     ІДС «Навчання безпеки праці  включає веб-сайт   „Навчання безпеки праці” та програмний засіб „Довідковий модуль за професіями”  для  автономної роботи фахівців з базою даних електронних  карток по професіям, який можна (завантажити з сайту).
     Сайт  „Навчання безпеки праці” містить  інформацію, яка потрібна спеціалісту з охорони праці при організації процесу навчання та перевірки знань з питань охорони праці, а саме:
 • роз’яснення законодавства;
 • переліки професій та посад, для яких обов’язкові інструктажі, навчання та перевірка знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії;
 • нормативні документи з питань навчання охороні праці та пожежній безпеці, інструкції з охорони праці;
 • відповіді на найбільш розповсюджені запитання;
 • збірку публікацій періодичних видань України та матеріали МОП по даній тематиці;
 • перелік навчальних центрів, які займаються навчанням з питань охорони праці.
Ознайомитися з цим ресурсом http://nbp.social.org.ua/
 
Комп’ютерна навчальна та пошукова системи, адаптовані до типових програм нормативних дисциплін «Основи охорони праці» і «Охорона праці в галузі»
 
     1. Комп’ютерна навчальна система призначена для навчання і перевірки знань слухачів вищих та професійно-технічних навчальних закладів за типовими програмами нормативних дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі», які були розроблені і введені в дію згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України   з   промислової  безпеки,   охорони  праці  та  гірничого  нагляду  від   21.10.2010 № 969/922/216 "Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України", погоджені Держгірпромнаглядом 16/03/2011 та затверджені Міністерством освіти і науки України  18/03/2011.
Система включає навчальні матеріали та засоби, які дозволяють:
 • розробити навчальні програми  для різних категорій слухачів навчальних закладів;
 • провести навчання і перевірку знань.

Для використання  навчальної системи  на вашому комп’ютері необхідно завантажити інсталяційний комплект  комп’ютерної навчальної системи

 
   2. Пошукова система  призначена для забезпечення слухачів та викладачів вищих та професійно-технічних навчальних закладів інформаційними матеріалами у складі законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, конвенцій, рекомендацій, інструкцій та інших публікацій МОП, які зібрані згідно з тематикою типових програм нормативних дисциплін «Основи охорони праці» і «Охорона праці в галузі».
Пошукова система дозволяє:
 • переглянути і роздрукувати картотеку інформаційних матеріалів;
 • переглянути і роздрукувати (скопіювати) тексти інформаційних матеріалів;
 • знайти матеріали, що задовольняють заданим критеріям пошуку.

Для використання  пошукової системи  на вашому робочому місці необхідно завантажити  інсталяційний пакет  пошукової системи

 
Використання комп’ютерної програми та баз даних надається безкоштовно.
 
Автоматизована система розрахунку концентрації газів в шахтних відпрацюваннях в залежності від вентиляційних режимів роботи обладнання для подальшого прогнозування можливості виникнення професійних захворювань і проведення профілактичних заходів для їх зменшення (далі – Система)
 
Система дозволяє вирішувати наступний комплекс задач:
-       представлення системи гірничих виробок у реальних геометричних розмірах та схематичному вигляді;
-       візуалізація у тривимірній моделі гірничих виробок розрахункових значень інтенсивності повітряних потоків та забруднення повітря;
-       візуалізація у тривимірній моделі місць, у яких  розрахункові значення концентрації газів у повітрі робочої зони перевищують допустимий рівень;
-       розрахунки:
 • аеродинамічного опору виробок за їх характеристиками;
 • повітряних потоків в мережі;
 • режимів провітрювання в прямому та реверсивному режимах;
 • вентиляційних мереж будь-якої складності;
 • розподілу повітря в мережі гірничих виробок з урахуванням значення мінімального споживання повітря в певних розгалуженнях мережі та його забруднення;
 • повітряних потоків при провітрюванні тупикових виробок;
 • порівняння показників по виробках при різних вихідних даних;
 • оперативний розрахунок мережі при зміні вентиляційної ситуації в шахті.

Завантажити першу частину інсталяційного пакета Системи 

Завантажити другу частину інсталяційного пакета Системи

 

Уніфікована автоматизована система контролю знань фахівців органів виконавчої влади, суб'єктів підприємницької діяльності та громадських організацій з питань охорони праці та соціального страхування 

 

         Уніфікована автоматизована система контролю знань призначена для практичного використання в процесі професійної підготовки і контролю рівня знань з питань охорони праці та соціального страхування фахівців органів виконавчої влади, суб’єктів підприємницької діяльності та громадських організацій та контролю знань, автоматизує процес проходження тестування, підвищує гнучкість та доступність процесу тестування, дозволяє підвищити рівень знань нормативно-правових актів з питань охорони праці та соціального страхування.
Уніфікована автоматизована система контролю знань є портальною системою та складається з програмного забезпечення й технічних засобів, на яких має бути розміщена сама система.
Програмне забезпечення для встановлення системи можна завантажити з сайту. За паролем до архіву звертайтесь за тел. 449-49-59.
 

 

 

Робота п-1.3.rarДовідник для методичної роботи з охорони праці

жилье.rarДовідник з організації, охорони праці на підприємствах ЖКГ, що надають житлові послуги та ОСББ

тепло.rarДовідник з організації охорони праці на підприємствах теплопостачання

вода.rarДовідник з організації охорони праці на підприємствах водопостачання та водовідведення